• 1glowna-dzienonline.jpg
  • 2glowna-covid-19.jpg
  • 3glowna-hetmanyodwolane.jpg
  • 4glowna-boiska.jpg
image

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszej szkole. Czytaj więcej
image

Wymiany

Wymiany międzynarodowe młodzieży szkolnej Czytaj więcej
image

Konkursy

Konkursy z udziałem naszych uczniów Czytaj więcej
image

Po lekcjach

Oferta szkoły dla uczniów aktywnych także po lekcjach. Zajęcia dodatkowe, kółka, programy itp. Czytaj więcej
  • 1
Drukuj

17-20. 11.2014 R NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ Z ESSEN

Od 17.11.2014 gościlismy delegację ze Szkoły Glównej (Hauptschule) z Essen w Północnej Nadrenii Westfalii, dyrektora szkoły, Pana Wolfganga Hegemanna oraz Panią Veronikę Brock-Frilling, nauczycielkęjęzyka angielskiego i języka niemieckiego. Goście zostali odebrani z lotniska osobiście przez dyrektora 46 LO z OddziałamiDwujęzycznymi w Warszawie, Pana Marka Nocułę, w obecności nauczycielki języka niemieckiego, Pani Marii Tawrel.

Tego dnia wieczorem goście z Niemiec, w towarzystwie dyrekcji i nauczycieli 46 LO oraz 145 Gimnazjum im. Jana Pawla II w Warszawie mieli okazję skosztować potrawy kuchni polskiej i żydowskiej w Restauracji „U Samsona“ na Nowym Mieście

Od 17.11.2014 gościlismy delegację ze Szkoły Glównej (Hauptschule) z Essen w Północnej Nadrenii Westfalii, dyrektora szkoły, Pana Wolfganga Hegemanna oraz Panią Veronikę Brock-Frilling, nauczycielkęjęzyka angielskiego i języka niemieckiego. Goście zostali odebrani z lotniska osobiście przez dyrektora 46 LO z OddziałamiDwujęzycznymi w Warszawie, Pana Marka Nocułę, w obecności nauczycielki języka niemieckiego, Pani Marii Tawrel.

 

Tego dnia wieczorem goście z Niemiec, w towarzystwie dyrekcji i nauczycieli 46 LO oraz 145 Gimnazjum im. Jana Pawla II w Warszawie mieli okazję skosztować potrawy kuchni polskiej i żydowskiej w Restauracji „U Samsona“ na Nowym Mieście.

 

Dnia 18.11.2014 odbyło się spotkanie z dyrekcją oraz nauczycielami języka niemieckiego 145 Gimnazjum. Goście mogli obserwować lekcję historii oraz prezentację nt. Warszawy w języku niemieckim. Następnie delegacja udała się do 46 LO celem omówieniaszczegółówwspółpracydotyczącej wymiany młodzieży. Po południugoście udali się na wizytę do Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wieczorem delegacja została zaproszona do Opery Narodowej na balet pt. „1914“.

 

W środę, 19.11.2014 goście zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Folwark Bródnowski. Wieczorem przy uroczystej kolacji w Folwarku Bródnowskim podpisano umowęwspółpracydotyczącej wymiany młodzieży. Przedstawiciele szkół wyrazili nadzieję na owocną i długotrwałąwspółpracę.

 

Odpowiedzialna za wymianę – p. Maria Tawrel

 

17-20.11.2014 R.   ZUSAMMENARBEIT BEIM SCHÜLERAUSTAUSCH MIT DER HAUPTSCHULE ESSEN

 

Vom 17. November 2014 hatten wir Delegation von der Hauptschule Essen (Nordrhein Westfalen), den Schulleiter, Herrn Wolfgang Hegemann sowie Frau Veronika Brock- Frilling, Englisch- und Deutschlehrerin zu Gast. Die Gäste wurden von dem Schulleiter des 46. Allgemeinbildenden Bilingualen Lyzeums in Warschau, Herrn Marek Nocuła und der Deutschlehrerin, Frau Maria Tawrel vom Flughafen abgeholt. An diesem Tag abends hatten die Gäste die Gelegenheit, im Beisein von der Schulleitung sowie den Lehrern des 46. Lyzeums und des 145. Gymnasiums, Namens Johann Paul des II in Warschau die Gerichte der polnischen und jüdischen Küche im Restaurant „Zum Samson“ in der Neustadt zu probieren.

 

Am 18.11.2014 fand ein Treffen mit der Schulleitung sowie den Deutschlehrern des 145. Gymnasiums statt. Die Gäste konnten den Deutschunterricht und eine Präsentation der Stadt Warschau beobachten. Folglich begab sich die Delegation zum 46. Lyzeum zur Besprechung der Einzelheiten über die Zusammenarbeit beim Schüleraustausch. Am Nachmittag fand ein Treffen beim Bürgermeister des Stadtbezirks Warschau - Targówek statt. Abends waren die Gäste in der Nationaloper zum Ballett u.d.T. „1914“.

 

Am Mittwoch, dem 19.11.2014 besichtigten die Gäste das Museum des Warschauer Aufstandes sowie das Vorwerk in Bródno. Abends wurde beim festlichen Abendbrot im Bródno - Vorwerk der Vertrag über die Zusammenarbeit beim Schüleraustausch unterzeichnet. Die Vertreter der Schulen hoffen auf eine fruchtbare und langfristige Zusammenarbeit.

 

Koordinatorin des Schüleraustausches - Maria Tawrel