Drukuj

7.02.2017 R. CZARNIECCZYCY W IPN

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Rudzkiej przygotowali  uroczystość organizowaną w IPN  pod hasłem Udział żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej. Armia gen. Władysława Andersa. 

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu edukacyjnego „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” z okazji 77 rocznicy masowych wywózek Polaków w głąb Związku Radzieckiego.

Koordynator projektu – p. Anna Rudzka