Drukuj

25.01.2017 R. NA WIEJSKIEJ

Uczniowie klas drugich wybrali się z wizytą do Sejmu RP. Najpierw wysłuchali krótkiego wykładu na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, a potem zwiedzili budynki sejmowe: Salę Posiedzeń Sejmu, hall główny, Salę Kolumnową i Korytarz Marszałkowski. Jedna z klas miała również możliwość śledzić obrady Sejmu.

Koordynator wyjść: B. Mrozowska