Drukuj

11.04.2017 R. Misterium Wielkopostne

We wtorek 11 kwietnia kolejny raz w naszym liceum wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Uczniowie z poszczególnych klas zaprezentowali, w postaci pantomimy, obraz współczesnego nastolatka narażonego na pokusy "cywilizacji śmierci". Lekarstwem na konformizm, samotność oraz płytką rozrywkę, jest Bóg bogaty w miłosierdzie. Pantomimie towarzyszył chór pod dyrygenturą Pani A. Drzewskiej. Za oprawę merytoryczną, scenariusz oraz dekorację sali odpowiedzialny był Zespół Katechetów pod przewodnictwem dr Hanny Zarzeckiej.