Drukuj

14.11.2017 R. - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTU NIEPODLEGŁOŚCI

We wtorek 14 XI 2017 r. w naszym liceum odbyła się uroczystość poświęcona 99. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę - inscenizacja w konwencji „Dziadów” A.Mickiewicza. 

Mottem inscenizacji były słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości”. W postaci Mickiewiczowskich duchów: lekkich, średnich i ciężkich wcieliły się postaci wybitnych Polaków: Rejtan, Matejko, Mickiewicz, Wysocki, jak również Piłsudski, którzy ostrzegali przed zgubnymi skutkami anarchii i paraliżu państwa w wyniku stosowania liberum veto lub też brali na siebie ciężar walki o niepodległość.

W inscenizacji udział wzięli uczniowie klas: II f, II b, I b i III b, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem, pracując dodatkowo po lekcjach, w imię wyższego celu.

Autor – p. J. Świderska-Kanarek