Drukuj

17.02.2018 R. SOBOTNIE SPOTKANIA Z POWSTAŃCAMI

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 kolejny raz zorganizowało spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Tym razem młodzież miała możliwość wysłuchać relacji 

Haliny Hołowni z domu Wołłowicz ps. „Rena”, łączniczki i sanitariuszki kompanii K-1 pułku AK „Baszta”. Spotkanie odbyło się wsali im. Jana Nowaka-Jeziorańskiegow Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowska 79.


Wspomnienia Haliny Wołłowicz znajdują się na stronie:

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/halina-wollowicz,851.html

Koordynator spotkań – p. Małgorzata Muter