Drukuj

Scenariusz z Gali Hetmańskiej 2008

Scenariusz uroczystości

Prosimy wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy 46 Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego z Warszawy, wprowadzić!
(wejście pocztu, werbel)

Poczet sztandarowy 133 Szkoły Podstawowej im. Hetmana Stefana Czarnieckiego z Warszawy, wprowadzić!
(wejście pocztu, werbel)

Do hymnu!
(odśpiewane hymnu państwowego)

Po hymnie!....Poczty sztandarowe im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, wyprowadzić !
(wyjście pocztów, werbel)
(werbel, wejście pary hetmańskiej

Mamy zaszczyt powitać Państwa na Dwunastej Gali Hetmańskiej kończącej I Ogólnopolski Konkurs Historyczny Hetmany. Witamy przedstawiciela Wojewody panią Jagodę Bartyzel
Witamy przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty panią Urszullę Biskup
Witamy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek pana Zbigniewa Poczesnego
Witamy Burmistrza Rady Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy pana Sławomira Antonika

Witamy wszystkich radnych dzielnicy Targówek
Witamy dyrektorów warszawskich szkół i placówek oświatowych, oraz młodzież i przybyłych gości
W szczególności chcielibyśmy gorąco powitać dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół, którzy przystąpili do konkursu. Są to szkoły podstawowe z następujących miejscowości:

Czarnca - woj. świętokrzyskie
Gołąb - woj. lubelskie
Mieścisko - woj. wielkopolskie
Racławice - woj. małopolskie
Rozniszew - woj. mazowieckie
Recz - woj. zachodniopomorskie
Słubice - woj. lubuskie
Tykocin - woj. podlaskie
Warszawa - woj. mazowieckie

Oraz szkoły ponadgimnazjalne:

Chełm - woj. lubelskie
Człuchów - woj. pomorskie
Kozienice - woj. mazowieckie
Łapy - woj. podlaskie
Nisk - woj. podkarpackie
Tyszowice - woj. lubelskie
Włoszczowa - woj. świętokrzyskie

Prosimy Burmistrza Dzielnicy Targówek pana Sławomira Antonika, gospodarza dzisiejszej uroczystości, o zabranie głosu.

Teraz prosimy do mikrofonu Pana Zbigniewa Poczesnego.

Prosimy o kilka słów Panią Jagodę Bartyzel

Zespół "Czarno - Biali" wykonuje pieśń "Polska Korona"

Pieśnią "Polska Korona" w wykonaniu zespołu "Czarno - Biali" z XLVI LO w Warszawie wprowadziliśmy Państwa w czasy epoki Hetmana Stefana Czarnieckiego, któremu poświęcona jest dzisiejsza uroczystość. Przystępując do nauki w 46 Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego ślubujemy kształtować swe charaktery i umysły w duchu ideałów, o jakie walczył Nasz Hetman.
Poznajemy osobowość Hetmana, jego rycerski etos i powoli przekonujemy się, że w dzisiejszych czasach można znaleźć miejsce dla ideałów wieku XVII.

Od kilku miesięcy uczestnicy konkursu poznawali biografię Stefana Czarnieckiego, jego czyny i epokę. W różnych kategoriach i na różnych poziomach wtajemniczenia toczyła się rywalizacja o Statuetkę Hetmana oraz Plakietkę Indywidualną. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wykonać pracę konkursową pod hasłem: "Hetman Stefan Czarniecki". Praca ta mogła mieć formę plakatu, mapy, albumu bądź inną. Mogła być wykonana przez klasę, zespół lub indywidualnie.

Nominacje do nagrody w konkursie "Hetman Stefan Czarniecki - projekt" w kategorii szkoła podstawowa uzyskały:

Szkoła Podstawowa z Czarncy za "Drzewo genealogiczne"
Szkoła Podstawowa z Gołębia za wyklejankę "Hetman Stefan Czarniecki"
Szkoła Podstawowa z Mieściska za proporzec i album pt. "Sławny Polak i wielki żołnierz Stefan Czarniecki"

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna nominacje uzyskały:

I Liceum Ogólnokształcące z Kozienic za plakat pt.: "Gotowi iść śladami patrona"
Zespół Szkół Mechanicznych z Łap za kontusz szlachecki
XLVI Liceum Ogólnokształcące z Warszawy za talię kart

Spośród nominowanych do nagrody prac tylko jedna ze szkół podstawowych i jedna z ponadgimnazjalnych zostały decyzją Kapituły uznane za zwycięskie. Które, dowiemy się za chwilę.

Prosimy Dyrektora Domu Kultury "Świt" pana Jacka Białka, który przewodniczył Kapitule oceniającej projekty, o odczytanie wyników, a Burmistrza Rady Dzielnicy Targówek pana Sławomira Antonika o wręczenie nagród.
Nagrody zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy panią Hannę Gronkiewicz Waltz, zaś Statuetki Hetmana ufundowała Rada Dzielnicy Targówek.

(podanie koperty, prowadzący odczytuje decyzję Kapituły dotyczące szkół podstawowych - wręczane są nagrody - ogłoszenie wyników dotyczących szkól ponadgimnazjalnych -,wręczane są nagrody, na końcu wyróżnienia)
(Burmistrz wręcza nagrody, B. Mrozowska czuwa nad "rozdawaniem")

Konkurs wiedzy o patronie rozpoczął się jesienią. 22 listopada 2007r odbył się etap szkolny ,a w środę 6 lutego 2008r finał konkursu. Zmagania toczyły się na dwóch poziomach: szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie rywalizowali między sobą indywidualnie oraz w trzyosobowych zespołach reprezentujących daną szkołą.

Prosimy panią Barbarę Mrozowską, odpowiedzialną z ramienia Kapituły, o odczytanie wyników rywalizacji pomiędzy szkołami oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek pana Zbigniewa Poczesnego o wręczenie zwycięskim szkołom Statuetek i dyplomów.

(podanie kopert, prowadzący wyjmuje kartkę i odczytuje decyzję Kapituły dotyczące rywalizacji pomiędzy szkołami)
(wręczenie Statuetek i dyplomów, B. Mrozowska czuwa nad "rozdawaniem")

Teraz nastąpi odczytanie wyników konkursu wiedzy dla szkół podstawowych w rywalizacji indywidualnej. O wręczenie dyplomów i ufundowanych nagród prosimy Wojewodę Mazowieckiego pana Jacka Kozłowskiego

(podanie kopert, prowadzący wyjmuje kartkę i odczytuje decyzję Kapituły dotyczące rywalizacji indywidualnej w kategorii szkoła podstawowa)
(wręczenie dyplomów i nagród, B. Mrozowska czuwa nad "rozdawaniem")


Przechodzimy do odczytania wyników konkursu wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych w rywalizacji indywidualnej.

(wręczenie dyplomów i nagród, B. Mrozowska czuwa nad "rozdawaniem")

W XLVI Liceum Ogólnokształcącym od dwunastu lat trwają zmagania o Statuetki Hetmana. W bieżącym roku konkurs został rozszerzony na szkoły noszące imię Stefana Czarnieckiego z całej Polski. Jest jednak kategoria, która dotyczy wyłącznie naszej szkoły a związana jest z wyborem ucznia "o postawie otwartego umysłu i serca". Taką osobę nagradzamy Plakietką Hetmana.
Uprzejmie prosimy odpowiedzialną z ramienia Kapituły panią Małgorzatę Muter o odczytanie werdyktu, a Dyrektora XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie pana Marka Nocułę o wręczenie Plakietki i podsumowanie uroczystości konkursowej.

(podanie koperty, M.Muter wyjmuje kartkę odczytuje decyzję Kapituły, wręczenie Plakietki, przemówienie dyr. M. Nocuły)

Wysłuchajmy hymnu o Hetmanie Stefanie Czarnieckim w wykonaniu uczniów 133 Szkoły Podstawowej w Warszawie

Hetmany zostały rozdane!

Na tym kończymy część oficjalną Dwunastej Gali Hetmańskiej i zapraszamy na część artystyczną. Przed państwem zespół muzyczny Dekameron!

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.
Gości i nauczycieli zapraszamy na poczęstunek na piętrze.

Sprawozdanie z Gali Hetmańskiej 2006/2007

Dnia 16 lutego 2006 roku odbyła się w naszej szkole Gala Hetmańska. Wśród zaproszonych gości na X Jubileuszową Uroczystość znaleźli się przedstawiciele władz Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Targówek,
pomysłodawcy i twórcy Gali - obecni oraz byli nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele mediów akademickich
(Radio Kampus z którym nasza szkoła ściśle współpracuje od września 2005), dyrektorzy warszawskich placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice i oczywiście młodzież "Czarnieckiego".

Hetmany to uroczystość związana z przeprowadzeniem szkolnego konkursu, który ma na celu przybliżenie sylwetki patrona. Klasy pierwsze, wykonując pracę związaną ze St. Czarnieckim, rywalizują o przechodnią Statuetkę Hetmana.
O podobną statuetkę ubiegają się uczniowie klas drugich, którzy uczestniczą w dwuetapowym konkursie
wiedzy o patronie szkoły, jego czynach i epoce. Ponadto od roku szkolnego 2005/2006 wszyscy uczniowie wybierają spośród siebie osobę o postawie otwartego umysłu i serca, która nagradzana jest Plakietką Hetmana.
Gala Hetmańska jest najważniejszą imprezą XLVI L.O. prezentuje nasz dorobek, związany z pielęgnowaniem pamięci
o Hetmanie, rozpowszechnia ideę szkolnego ceremoniału i tradycje szkolne.

Od roku 2006 Statuetka Hetmana przyznawana jest nauczycielom, osobom i instytucjom współpracującym ze szkołą za budowanie i kultywowanie tradycji szkoły oraz zaangażowanie w przekazywaniu ideałów,
o które walczył Patron Naszej Szkoły.
Podczas tegorocznej Gali Statuetkę przechodnią Hetmana w konkursie "Hetman Stefan Czarniecki" otrzymała klasa I B (wychowawca mgr Anna Olszanicka) za wykonanie stałego elementu stroju galowego z logo szkoły.
W konkursie dla klas drugich "Hetman Stefan Czarniecki - jego czyny i epoka" statuetkę otrzymała klasa II A
(wychowawca mgr Małgorzata Muter).
Zaś w nowej kategorii " Uczeń o postawie otwartego umysłu i serca" Kapituła przyznała plakietkę Aleksandrze Czub z klasy II F (wychowawca mgr Anna Dolińska).

Nowy zwyczaj nagradzania statuetką nauczycieli, ku zaskoczeniu wszystkich zebranych na sali gimnastycznej, był niespodzianką, zaplanowaną na koniec części oficjalnej.
Nagrody otrzymały pomysłodawczynie i twórcy poprzednich imprez panie: mgr Elżbieta Dąbrowa, mgr Krystyna Majewska, mgr Danuta Stępniak i mgr Jolanta Śliwińska.

Podczas gali rozstrzygnięto dwa konkursy na logo szkoły i nazwę radia internetowego. Choć konkursy były otwarte i mogły w nich brać udział osoby z zewnątrz to nagrody otrzymały osoby bezpośrednio związane z XLVI L.O.
Pomysł logo to projekt mgr Małgorzaty Muter, zaś nazwa radia internetowego "46 Na Fali" została stworzona przez Zuzannę Samborską z klasy III B (wychowawca mgr Krystyna Rotkiewicz).

Jubileuszowa Gala była udana i zakończyła się bogatym programem artystycznym pt:"Talenty z naszej Szkoły". Wzięli w niej udział absolwenci:
pani Marta Kazimierczuk, pan Andrzej Olewiński i pan Mariusz Podbielski,
zespół tańca irlandzkiego "Reltai" z solistą Łukaszem Materą z III D (wychowawca mgr Anna Jaźwińska)
oraz uczniowie naszej szkoły zespół Czarno - Biali pod kierunkiem mgr Małgorzaty Nogańskiej,
Magdalena Hibner z klasy II B (wychowawca mgr Grażyna Tomczak), Aldona Rencławowicz z klasy II F (wychowawca mgr Anna Dolińska) i Kamil Krzyżnowski z klasy I A (wychowawca mgr Dorota Buchholtz) - przedstawiciel kabaretu szkolnego "Osmolona Gęś",prowadzonego przez mgr Annę Olszanicką.

Podczas całej uroczystości towarzyszyli nam przedstawiciele zespołu sygnalistów myśliwskich Pasja - rodzina Państwa Gocalińskich, którzy fanfarami podkreślali najważniejsze momenty gali.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji XLVI Liceum Ogólnokszatącego, wszystkim, którzy brali czyny udział w przygotowaniu X Hetmanów i gościom za przybycie.
Kapituła X Gali Hetmańskiej