Drukuj

Ogólnopolski konkurs Hetmany 2011/2012

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "HETMANY" Stefan Czarniecki 2011/2012

1. Regulamin konkursu "Hetmany" Stefan Czarniecki - Projekt
2. Regulamin konkursu "Hetmany" Stefan Czarniecki - Wiedza
3. Regulamin konkursu hetmany dla gimnazjów
4. Formularze
5. Program pobytu uczestników konkursu
6. Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego HETMANY 2012
7. Wyniki II Warszawskiego Konkursu Historycznego HETMANY 2012
8. XVI Gala Hetmańska

Hetmany zostały rozdane!!!

W piątek 17 lutego 2012 r. XLVI Licem Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie uroczystą Galą Hetmańską zakończyło tegoroczne zmagania o Statuetkę Hetmana.

Kolejny już raz mury liceum przy ulicy Żuromińskiej gościły uczestników dwóch konkursów historycznych o wspólnej nazwie "Hetmany", poświęconych Stefanowi Czarnieckiemu, jego czynom i epoce, w której żył.
515 uczniów z 24 szkół z całej Polski, noszących imię wielkiego Hetmana, wzięło udział w V Ogólnopolskim Konkursie Historycznym i przeznaczonym dla gimnazjalistów II Warszawskim Konkursie Historycznym. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Hetmanie i jego czasac h oraz wykonać pracę plastyczną związaną z Stefanem Czarnieckim i jego epoką.
Zgodnie z tradycją XLVI LO uroczystość "Hetmany 2012" prowadzili uczniowie szkoły w strojach z epoki. Wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęto XVI Galę Hetmańską.
Po powitaniu przez dyrektora szkoły pana Marka Nocułę uczestników konkursu i znamienitych gości, miedzy którymi znaleźli się Burmistrz Dzielnicy Targówek p. Grzegorz Zawistowski, Wiceburmistrz p. Sławomir Antonik, Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Majdura, uczestnicy Powstania Warszawskiego, dyrektorzy DK "Świt" i "Zacisze" oraz Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek, zespół wokalny Czarno-Biali z XLVI LO wykonał "Dumę o Hetmanie Czarnieckim", rozpoczynając tym samym najbardziej oczekiwaną przez uczestników część Gali, czyli odczytanie wyników konkursu i wręczenie Statuetek Hetmana.
I miejsce w konkursie "Stefan Czarniecki - projekt" zajęły Szkoła Podstawowa z Czarncy za grę edukacyjną "Niezwykła wyprawa śladami Stefana Czarnieckiego" i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie za pracę "Portret reprezentacyjny Stefana Czarnieckiego".
W konkursie "Stefan Czarniecki - wiedza" w rywalizacji między szkołami Statuetkę Hetmana otrzymały Szkoła Podstawowa w Tykocinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie, a w rywalizacji indywidualnej zwyciężyli Karolina Serwońska (Szkoła Podstawowa w Racławicach) i Kamil Bernat (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie).
Zwycięzcą II Warszawskiego Konkursu Historycznego został Konrad Krzeczkowski (Gimanzjum nr 141 w Warszawie).
Wśród zaproszonych gości obecny był przedstawiciel Collegium Bobolanum - dr Krzysztof Bakalarski. Wręczył On zwycięzcom konkursu, w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne, trzy indeksy, reprezentowanej przez siebie uczelni.
Część oficjalną zakończyły: pieśń "Polska Korona" w wykonaniu wspomnianego już zespołu "Czarno-Biali", przemówienia zaproszonych gości i podziękowania dyrektora szkoły, skierowane do uczestników konkursu, patronów i sponsorów uroczystości.
Ukoronowaniem Gali był pokaz żonglerki flagami w wykonaniu Reprezentacyjnej Gwardii Miasta Nowa Dęba. Uroczystość uświetnił również swoim występem zespół "Gratia Iuvenis", prezentując trzy tańce z epoki renesansu.
I tak radosnym zawołaniem "Hetmany zostały rozdane !" XVI Gala Hetmańska w XLVI LO została zakończona.

Do zobaczenia za rok.