Drukuj

Ogólnopolski konkurs Hetmany 2013/2014

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "HETMANY" Stefan Czarniecki 2013/2014

1. Regulamin konkursu "Hetmany" Stefan Czarniecki - Projekt
2. Regulamin konkursu "Hetmany" Stefan Czarniecki - Wiedza
3. Formularze
4. Kalendarium Konkursu
5. Program pobytu uczestników
6. Wyniki VII Ogólnopolskiego Konkursu Hetmany
7. Wyniki IV Warszawskiego Konkursu Historycznego Hetmany dla gimnazjalistów
8. XVIII Gala Hetmańska

HETMANY 2014 ZOSTAŁY ROZDANE!

W piątek 14 lutego 2014 r. XLVI Licem Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie uroczystą Galą Hetmańską zakończyło tegoroczne zmagania o statuetkę Hetmana. Kolejny raz mury liceum przy ulicy Żuromińskiej gościły uczestników trzech konkursów historycznych o wspólnej nazwie "Hetmany", poświęconych Stefanowi Czarnieckiemu, jego czynom i epoce, w której żył.

Uczniowie z 22 szkół z całej Polski, noszących imię wielkiego Hetmana, wzięło udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym i przeznaczonym dla gimnazjalistów IV Warszawskim Konkursie Historycznym. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Hetmanie i jego czasach oraz wykonać pracę plastyczną związaną z Stefanem Czarnieckim i jego epoką.

Zgodnie z tradycją uroczystość "Hetmany 2014" prowadzili uczniowie szkoły w strojach z epoki. Wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęto XVIII Galę Hetmańską. Po powitaniu przez dyrektora szkoły pana Marka Nocułę uczestników konkursu i znamienitych gości, miedzy którymi znaleźli się Burmistrz Dzielnicy Targówek p. Sławomir Antonik, Wiceburmistrz p. Agnieszka Szmulewicz, uczestnicy Powstania Warszawskiego i przedstawiciele Związku Sybiraków, dyrektorzy DK "Świt" oraz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek, rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez Czarniecczyków - absolwentów i obecnych uczniów XLVI LO.

PROGRAM ARTYSTYCZNY HETMANY 2014

I część - "W kręgu kultury anglojęzycznej"

1. Łukasz Matera (absolwent 2006), Maciej Skwarek (absolwent 2010) z zespołem Tredlers - fragm. tańca irlandzkiego
2. Kamil Krzyżanowski (absolwent 2008)
- recytacja fragm. "Hamleta" Williama Szekspira w tłum. Leona Urlicka
3. Damian Skibniewski (kl. I D) - fragm. melodii na klarnet z filmu "Benny Hill"
4. Paulina Wilgos (absolwentka 2012), Katarzyna Wojciechowska (absolwentka 2012), Klaudia Pietrucha (absolwentka 2013) - piosenka "The Best" Tiny Turner
5. Mateusz Kostrzewa (absolwent 2011)
- taniec boogie-woogie z elementami akrobatycznymi z lat 50. XX w.

II część - "Człowiek, uczucia, świat"

1. Dominika Świerczewska (absolwentka 2012) - pios. "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena
2. Dominika Wiśniewska (kl. III F)
- recytacja "Odłamałam gałąź miłości" Haliny Poświatowskiej
3. Patryk Choiński (kl. II F) - pios. "Moja miłość największa" Michała Bajora
4. Mateusz Partyka (kl. I D) z partnerką
- fragm. walca i tanga
5. Adrianna Gorczyńska, Anna Karwowska, Michał Wróbel (kl. III F) - pios. "Wonderful World" Louisa Armstronga


        
        
Po bardzo ciekawej części artystycznej nastąpiło odczytanie wyników konkursu i wręczenie statuetek Hetmana.

I miejsce w konkursie "Stefan Czarniecki - projekt" zajęły Szkoła Podstawowa w Mieścisku za portret Stefana Czarnieckiego wykonany techniką quillingu i Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach za "Portret Stefana Czarnieckiego". W konkursie "Stefan Czarniecki - wiedza" w rywalizacji między szkołami statuetkę Hetmana otrzymały Szkoła Podstawowa w Racławicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie, a w rywalizacji indywidualnej zwyciężyli Kacper Żełudok (Szkoła Podstawowa w Słubicach) i Kamil Bernat (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie). Finalistami IV Warszawskiego Konkursu Historycznego zostali: Daria Woźniak (lider zespołu) oraz Adam Goławski i Hubert Woźniak z Gimnazjum nr 145 w Warszawie.

Wzorem poprzednich lat podczas Gali Hetmanskiej nastąpiło ogłoszenie wyników szkolnej rywalizacji o zaszczytny tytuł "uczeń o postawie otwartego umysłu i serca". Uczniem tym w roku 2014 została wolontariuszka Dagmara Rudowska z klasy III F.

Część oficjalną gali zakończyły przemówienia zaproszonych gości i podziękowania dyrektora szkoły, skierowane do uczestników konkursu, patronów i sponsorów uroczystości.

Radosnym zawołaniem "Hetmany zostały rozdane !" XVIII Gala Hetmańska w XLVI LO została zakończona.


    PATRONAT

    - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Sławomir Antonik
    - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - dr hab. Andrzej Kunert

    SPONSORZY

    - Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
    - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
    - Collegium Bobolanum
    - Muzeum "Pałac w Wilanowie"
    - Muzeum Historii Żydów Polskich
    - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek
    - Service Group RICA
    - Rada Rodziców XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
    - Auto Szkoła "Misiek"