Drukuj

Ważne terminy

 TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO XLVI LO 

REKRUTACJA ZASADNICZA

- 15.06 do 10.07 do godz. 15.00 – składanie wniosków i uzupełnienie go o świadectwo (w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły można ć elektronicznie);

- 15.06 do 22.06 do godz. 15.00 – składanie wniosków do oddziałów dwujęzycznych;

- 23.06 do 07.07 – sprawdzian uzdolnień kierunkowych;

- Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas wstępnych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 29.06 godz. 12.00-13.30 - dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz. hiszpański) i 0 AN P (jęz. niemiecki);

- Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 29.06 godz. 09.00-10.30 dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz. hiszpański), 01.07 godz. 10.00-11.30 dla kandydatów do klas 1 AN P (jęz. niemiecki), do 09.07 – podanie do wiadomości listy uczniów, który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych; 28.07 godz. 09.00-10.30 – dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do kl. 1 AN P; 29.07 godz. 10.00-11.30 – dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 0 AH P i 0 AN P; 29.07 godz. 13.00-14.30 – dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do kl. 1 AH P, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie; do 31.07 – podanie do wiadomości listy uczniów, który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych;

- od 31.07 do 04.08 do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty oraz na zmianę wniosku o przyjęcie, w tym zmianę szkół;

- 12.08 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 13.08 do 18.o godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w liceum: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, dwóch zdjęć oraz deklaracji dotyczącej wyboru drugiego języka obcego przez uczniów klas b, bm, c, f (formularz dostępny w sekretariacie);

- 19.08.2020 do godz. 14.00 - komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w XLVI LO.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W postepowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzenia postepowania uzupełniającego.