Drukuj

20.03.2012 - WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z POLSKI I IZRAELA W 70 ROCZNICĘ AKCJI REINHARDT

W dniu 20 marca 2012 r. nasza młodzież uczestniczyła w warsztatach z młodzieżą z Izraela. Spotkanie zorganizowane były we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich. Część warsztatową prowadzili trenerzy z Forum Dialogu Między Narodami. Podczas warsztatów uczniów odwiedzili Minister Edukacji Izraela p. Gideon Sar, Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski, Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy p. Grzegorz Zawistowski oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy p. Sławomir Antonik. Po południu wszyscy uczestnicy warsztatów udali się do Treblinki. Na terenie byłego obozu zagłady uczniowie pod opieką przewodników zapoznali się z historią obozu, oraz uczestniczyli w uroczystych obchodach 70 rocznicy Akcji Reinhardt. Pobyt w Treblince był smutną ale jednocześnie bardzo ważną lekcją historii.

Po raz kolejny okazało się, że spotkania tego typu, to najlepszy sposób na budowanie dialogu i porozumienia między narodami. Bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowa, to najlepsze sposoby na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz doskonała okazja do wzajemnego poznania się młodych ludzi z różnych kręgów religijno-kulturowych.

Drukuj

05.09.2011 - Jednodniowe spotkania młodzieży polsko - izraelskiej

W dniu 5 września po raz trzeci XLVI LO im. S. Czarnieckiego gościło młodzież z Izraela. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz trenerami reprezentującymi Forum Dialogu Między Narodami.

Po raz kolejny młodzi ludzie pokazali, że mimo dzielących ich różnic, potrafią rozmawiać i bawić się ze sobą.

Po oficjalnym powitaniu, uniwersalnym językiem stała się muzyka. Wokalne prezentacje przygotowane przez młodzież, okazały się doskonałym pomostem porozumienia, który w sposób spontaniczny przełamał barierę pierwszego spotkania.

Po części artystycznej przyszedł czas na warsztaty integracyjne, które odbyły się w kameralnych grupach pod okiem trenerów. Były one okazją do wspólnej rozmowy, podczas której młodzi ludzie mogli poznać swoje kultury i opowiedzieć o swoich priorytetach. Była to też dobra okazja do praktycznej nauki języka angielskiego, ponieważ w tym języku rozmawiali uczestnicy spotkania.

Na zakończenie spotkania, okazją do wzajemnego dzielenia się tradycją stał się taniec. Polonez oraz Hora, czyli tańce narodowe uczestników spotkania, stały się pięknym podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu.

Wzajemna tolerancja i życzliwość, otwartość na drugiego człowieka i chęć poznania go oraz szacunek dla odmienności, to słowa którymi można opisać atmosferę jaka panowała wśród młodzieży uczestniczącej w spotkaniu. Uczniowie po raz kolejny pokazali, że z niezwykłą łatwością potrafią przełamywać bariery i uprzedzenia, udowodnili, że do dialogu, nawet tego trudnego, wystarczy trochę dobrych chęci, otwartość i rozmowa z drugim człowiekiem

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za uczestnictwo i piękną postawę.

Drukuj

7 Września 2010 - Spotkanie młodzieży Polska - Izrael

Jednodniowe Spotkania Młodzieży organizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich to możliwość kontaktu z rówieśnikami, ludźmi takimi samymi jak my, a często tak bardzo różnymi. Spotkania to okazja do wzajemnego poznania się, rozmowy, zabawy.

Tak było i tym razem. 7 września w XLVI LO, młodzież izraelska i polska pod okiem trenerów z Forum Dialogu Między Narodami miała okazję nie tylko poznać się, ale także rozmawiać na różne tematy. Ciekawą częścią spotkania były warsztaty przybliżające kulturę i historię obydwu narodów. Po zakończeniu spotkania w szkole wszyscy uczestnicy udali się do Domu Sierot Janusza Korczaka na wspólną ceremonię.

Po spotkaniu uczniowie z XLVI LO wypowiadali się bardzo pozytywnie o Izraelczykach, podkreślali, że są to sympatyczni i otwarci młodzi ludzie, którzy słuchają podobnej muzyki, mają podobne zainteresowania, czytają

Drukuj

20.10.2009 - "Polsko - Izraelskie Spotkania Młodzieży" na Targówku.

90-ciu młodych Izraelczyków w Liceum im. Stefana Czarnieckiego.
Niecodziennie zdarza się podejmować rozmowy na tematy trudne. Świadomość istnienia w świecie stereotypów, brak szacunku dla innych, nieznajomość kultury czy stylu życia narodów może dzielić i prowadzić do konfliktów. Otwarty dialog determinuje strach, powodowany barierą językową. Wcześnie podjęte działania i edukacja mogą te bariery łamać. Taką formą jest na pewno program wymian międzynarodowych organizowanych przez XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie we współpracy ze szkołami partnerskimi w Getyndze (Niemcy) i Rondzie (Hiszpania).
 
Dzięki nawiązaniu przez szkołę współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich 20 października 2009r. doszło do spotkania młodzieży liceum z młodymi Izraelczykami. Inicjatywę wspierali p. dyr. Marek Nocuła, nauczyciele koordynatorzy p. Bożena Połacik, p. Piotr Kaczmarczyk, p. Mirosław Bruzik, p. Sławomir Just oraz reprezentujące muzeum panie Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller.
Spotkanie młodzieży miało charakter warsztatowy i odbyło się na terenie XLVI Liceum Ogólnokształcącego. Po części oficjalnej i przywitaniu gości przez dyrektora placówki Marka Nocułę, młodzi warszawiacy przedstawili w języku angielskim prezentację dotyczącą programu wymian międzynarodowych, nauki języków obcych w szkole, działań związanych z edukacją teatralną, muzyczną, inicjatywami sportowymi, wolontariatu szkolnego czy propagowaniem kultury słowa w ramach działania redakcji szkolnej gazetki oraz ofertą wyjazdów integracyjnych.
 
Po wystąpieniu uczniów zabrała głos opiekunka grupy z Izraela. Podziękowała za zaproszenie i zwróciła uwagę na możliwość nawiązania kontaktów z Polską i poznanie kultur obu narodów. Mówiąc o szkole w Izraelu, nadmieniła, że ważną rolę w kontaktach z uczniami odgrywa idea demokratyzmu i okazywanie sobie wzajemnego szacunku, respektowanie praw oraz umiejętność partnerskiej rozmowy przy jednoczesnym zachowaniu autorytetu nauczyciela.
W drugiej części spotkania młodzież polsko - izraelska wzięła udział w warsztatach poświęconych kulturze i współczesnemu państwu Izrael. Zajęcia zostały przeprowadzone przez trenerów z Forum Dialogu Między Narodami. Młodzi mieli możliwość poznania obyczajów, kultury i stylu życia narodów. Całości dopełnił pokaz polskiego stroju i broni, pochodzących z XVII wieku. Prezentację przedstawił pan Tomasz Szajewski- pracownik Muzeum Pałac w Wilanowie, prezes Pierwszego Polskiego Stowarzyszenia Turniejowego Liga Baronów.
21 października obie grupy pojechały do byłego Obozu Zagłady w Treblince. Stacja Treblinka to kolejny etap w dialogu dwóch kultur. Polacy i Żydzi znaleźli się w miejscu, gdzie hitlerowcy zamordowali 800 tysięcy ludzi. W hołdzie ofiarom wszyscy przeszli symboliczną "drogą śmierci" na teren obozu zagłady. O pomordowanych tam ludziach, pochodzących z różnych krajów europejskich, przypominają kamienie. Tylko na jednym z nich można przeczytać nazwisko: Janusz Korczak i dzieci.
 
Ważny moment stanowił ceremoniał pamięci z udziałem wszystkich przybyłych na miejsce zbrodni. Rozpoczynała go żydowska pieśń żałobna. Następnie uczennice z XLVI LO w kolejności Marzena Stępniak, Aneta Spirydowicz, Katarzyna Soból zaprezentowały w języku polskim i języku angielskim wiersze W.Szlengla: "Mała stacja Treblinki", T.Różewicza: "Ocalony", W.Szymborskiej: "Jeszcze". Teksty te w języku hebrajskim przeczytali młodzi Izraelczycy. Dramat ofiar został przywołany w formie dramy, wykonanej przez gości z Izraela, Widowisko przejmujące, pokazujące samotność, strach, cierpienie, niemy krzyk rozpaczy i miłość ofiar straconych w Treblince.
 
W czasie śpiewania "Imagine" złożono symboliczne kamienie z nazwami miast i wsi, skąd pochodzili pomordowani, np. Białystok, Adamowo, Małkinia, Radom. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnów państwowych Polski i Izraela. Ceremoniał zacieśnił dialog międzykulturowy i wpłynął pozytywnie na nawiązane kontakty. Warty podkreślenia jest fakt, że pierwsze spotkanie polsko-izraelskie w Czarnieckim przyczyniło się do zmiany sposobu myślenia o współczesnym państwie Izrael, otworzyło możliwości poznania pełnych życzliwości młodych ludzi i zainicjowało wspólne działania w przyszłości.
 
Tekst: Bożena Połacik