Drukuj

Ubezpieczenie

Informacja o Ogólnych Warunkach ubezpieczenia Uczniów 2019/2020
 
- istnieje możliwość samodzielnego zgłoszenia szkody bezpośrednio przez stronę  www.allianz.pl  , potem zakładka: Szkody i roszczenia: NNW
- kontakt  telefoniczny pod nr infolinii  224 224 224