Drukuj

Ankieta dotyczącą recyklingu i energii odnawialnej

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Comenius (2010-2012)
W 46. Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi została przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca recyklingu i energii odnawialnych. Poniżej znajdują się rezultaty przeprowadzonego kwestionariusza i postulaty dotyczące tego, co zamierzamy zmienić w naszej szkole.

1. 59% uczniów naszej szkoły twierdzi że nie używamy papieru pochodzącego z recyklingu, teraz wiemy że to wymaga zmiany - chcemy by idea używania takiego papieru była wspierana w naszej szkole !

2. Znacząca większość uczniów naszej szkoły ( 79% ) twierdzi, że nie obchodzimy się oszczędnie z papierem przeznaczonym do kserowania , chcemy to zmienić - uważamy że nie powinni się marnować papieru !

3. Na pytanie czy rozdawane kopie podczas zajęć lekcyjnych są oszczędnie gospodarowane 36% uczniów naszej szkoły odpowiedziało przecząco - jest to dobry wynik jednak należy go poprawić - nie powinno się wykonywać więcej kopi niż jest to konieczne !

4. 87% uczniów twierdzi, że butelki plastikowe nie są wyrzucane do pojemników na plastik, ten wynik jest niedopuszczalny, koniecznie trzeba to zmienić !

5. Większość uczniów ( 86%) twierdzi że nie ma w naszej szkole systemu ponownego przetwarzania butelek na napoje, wspieramy ideę zmiany tego stanu rzeczy ! Chcemy by butelki były ponownie przetwarzane.

6. Znacząca większość uczniów naszego liceum ( 91% ) twierdzi, że gdy opuszcza się salę lekcyjną- wyłącza się tym samym światło w pomieszczeniu. Ten wynik jest zadowalający, jednak powinniśmy zadbać o to by przy każdy wyjściu z sali wyłączać światło.

7. 77% uczniów naszej szkoły twierdzi, że kontrolowane jest przez kogoś to, czy światło w sali lekcyjnej po jej opuszczeniu jest zgaszone. Jednak uważamy że trzeba ten wynik stanowczo polepszyć.

8. Uczniowie naszej szkoły odpowiedzieli na pytanie : Jak długo można pracować przy laptopie którego ilość energii wynosi 1 kWh ponad to obciążenie jest równe 20 wat twierdząc, że liczba ta się wacha między 80-120 h.

9. Ponad 90 % uczniów naszego liceum uważa że wietrzy się sale lekcyjne wystarczająco długo, ten wynik jest zadowalający.

10. 78% uczniów naszej szkoły twierdzi że ogrzewanie w szkole jest oszczędzane, chcemy jednak ten wynik jeszcze polepszyć i nie włączać ogrzewania kiedy to nie będzie konieczne.

11. 43 % uczniów twierdzi że śmieci w naszej szkole nie są oddzielnie zbierane. Trzeba to zmienić, ten stan rzeczy jest niedopuszczalny.

12. Większość uczniów twierdzi że zużyte baterie nie są oddzielnie zbierane w szkole oraz że nie są oddzielnie sortowane, uważamy że te rezultaty wymagają zmian - powinno się np. postawić pojemniki na zużyte baterie.

13. Uczniowie naszego liceum odpowiedzieli również na pytanie : Co oznaczałoby dla naszego środowiska to że śmieci byłyby nieprawidłowo zbierane i sortowane - ponad 90% uczniów zdaje sobie sprawę że w skutego tego powstałby smog i podłoże byłoby zanieczyszczone, jest to dobry wynik.

14. 55 % uczniów twierdzi , że w naszym liceum już teraz wspierane są metody odzyskiwania energii odnawialnych , ten wynik musi stanowczo ulec poprawie ! Powinno się prowadzić kampanie uświadamiające uczniom jak istotne jest czynne dbanie o środowisko w którym żyjemy.