Drukuj

Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius

Nasza szkoła od września 2010 r. do 2012 r. uczestniczyła w programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentami tego programu są: 46. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego (Warszawa/Polska), Maria-Ward-Gymnasium (Bamberg/Niemcy), Bienaventurada Virgen Maria (Barcelona/Hiszpania) oraz Budapesti Ward Maria Gimnazium (Budapeszt/Węgry).

W 2010 roku w Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" złożono 954 wnioski z całego kraju o dofinansowanie. 522 wnioski odrzucono, 432 zaakceptowano. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z oceny formalnej złożonych dokumentów oraz oceny merytorycznej, zgłoszony przez nas projekt otrzymał na poziomie europejskim status "ZAAKCEPTOWANY", uzyskując 93.25 p. na 100 możliwych. Przyznane dofinansowanie wynosi 20 000 euro.

Projekt nosi tytuł "Zastosowanie energii odnawialnych w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy". Koordynatorem z ramienia szkoły jest p. Mirosława Chmielewska-Dryszel.