Drukuj

22-27.03.2015 R. SPRAWOZDANIE Z POBYTU MŁODZIEŻY W ESSEN

W dniach 22-27.03.2015 r. uczniowie 46. LO oraz 145. Gimnazjum w Warszawie pod opieką Dyrektora 46. LO, Pana Marka Nocuły oraz nauczycielek języka niemieckiego, Pani Marii Tawrel i Pani Bożeny Sołdek gościli z wizytą młodzieżowej wymiany w Hauptschule am Stoppenberg w Essen/Północna Nadrenia Westfalia.

Celem pobytu była integracja młodzieży polsko-niemieckiej, odwiedzenie grobu ojca byłego burmistrza dzielnicy Warszawa Targowek, Pana Bogdana Soporowskiego, wizyta u burmistrza miasta Essen, Pana Rudolfa Jelinka, praca nad wspólnymi projektami, zwiedzenie muzeum kopalni w Essen, światowego dziedzictwa kultury Unesco, wieczór polsko-niemiecki oraz wycieczka do Kolonii.

Wszystkie zamierzone cele wyjazdu zostały osiągnięte z ogromną satysfakcją zarówno młodzieży polskiej i niemieckiej, jak i opiekunów polskich i gospodarzy goszczących polską delegację.

Sprawozdanie przygotowała mgr Maria Tawrel

Bericht über den Aufenthalt der Jugend in Essen

Vom 22. bis zum 27. März 2015 waren Schüler des 46. Lyzeums und des 145. Gymnasiums in Obhut vom Schuldirektor des 46. Lyzeums, Hern Marek Nocuła sowie Deutschlehrerinnen, Frau Maria Tawrel und Frau Bozena Sołdek zu Besuch in der Hauptschule am Stoppenberg in Essen/Nordrhein-Westfalen.

Das Ziel des polnisch-deutschen Schüleraustausches war Integration der Jugendlichen, Besuch des Grabes vom ehemaligen Bürgermeister des Stadtteils Warschau-Targowek, Herrn Bogdan Soporowski, Besuch beim Bürgermeister der Stadt Essen, Herrn Rudolf Jelinek, Arbeit an gemeinsamen Projekten, Besuch des im ehemaligen Kohlenwerk befindlichen Museums, Unesco-Weltkulturerbe, polnisch-deutscher Abend sowie der Ausflug nach Köln.

Alle Schwerpunkte des Besuches wurden erfolgreich erreicht, sowohl zu großer Zufriedenheit der polnischen und deutschen Jugendlichen als auch der polnischen Betreuer und der deutschen Gastgeber.

Bericht zusammengestellt von Mgr. Maria Tawrel