• 1glowna-dzienotwartyfb.jpg
  • 2glowna-lekcjeotwarte.jpg
  • 3glowna-covid-19.jpg
  • 4glowna-hetmanyodwolane.jpg
  • 5glowna-boiska.jpg
image

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszej szkole. Czytaj więcej
image

Wymiany

Wymiany międzynarodowe młodzieży szkolnej Czytaj więcej
image

Konkursy

Konkursy z udziałem naszych uczniów Czytaj więcej
image

Po lekcjach

Oferta szkoły dla uczniów aktywnych także po lekcjach. Zajęcia dodatkowe, kółka, programy itp. Czytaj więcej
  • 1
Drukuj

DSD II

DSD I und II Info Eltern pl (kliknij tutaj)

Ciekawe materiały DSD (kliknij tutaj)

 

19.05.2017 R.  UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW DSD II PRZEZ PIERWSZĄ DAMĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANIĄ AGATĘ KORNHAUSER-DUDĘ

 

W piątek 19.05.2017r. Pierwsze Damy Polski i Niemiec - Agata Kornhauser - Duda oraz Elke Büdenbender wręczyły naszym tegorocznym absolwentom Niemieckie Dyplomy Językowe DSD II. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Polsko - Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, gdzie Dyrektor Szkoły Pan Jörg Frobieter bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości. W tym roku do egzaminu DSD II przystąpiło 838 polskich uczniów. Otrzymanie takiego dyplomu jest wielkim osiągnięciem, dlatego jesteśmy dumni z naszych uczniów, że udało im się sprostać wyzwaniu, którego się podjęli. Jest to zwieńczenie waszej wytężonej pracy, ale przede wszystkim zwieńczenie waszych językowych kompetencji – powiedziała Małżonka Prezydenta RP. Podziękowała nauczycielom, których trud w przygotowanie uczniów do egzaminu w znaczącym stopniu przyczynił się do pomyślnego wyniku. Elke Büdenbender była zachwycona faktem, że tak wiele Polek i Polaków dostrzega szanse związane ze znajomością języka niemieckiego na rynku pracy i w procesie dalszego kształcenia. Po przemówieniach i wręczeniu dyplomów uczniowie mieli okazję zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe z Pierwszymi Damami. Przyjęcie zostało zorganizowane na zaproszenie Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Pana Rolfa Nikela.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!!!

(tekst Agnieszka Galas)

 

 

31.05.2016 R.  UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW DSD II PRZEZ PIERWSZĄ DAMĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANIĄ AGATĘ KORNHAUSER-DUDĘ

We wtorek 31 maja 2016 r. w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Niemieckich Dyplomów Językowych - DSD II przezpatronkę Niemieckiego Dyplomu Językowego - Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej panią Agatę Kornhauser-Dudęoraz Ambasadora Niemiec w Polsce - pana Rolfa Nikela oraz jego małżonkę, panią Oliwię Nikiel.
W uroczystości uczestniczyli tegoroczni absolwenci egzaminu DSD II oraz dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami języka niemieckiego. Zebranych powitał dyrektor szkoły – pan Jorg Frobieter. Przemawiała  Pierwsza Dama - Agata Kornhauser-Duda i Ambasador Niemiec- pan Rolf Nikel. Przemawiający podkreślali, że uczniowie zdobywający dyplom wykazali się wspaniałymi osiągnięciami a osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez wsparcia nauczycieli języka niemieckiego oraz dyrekcji szkół.

Uroczystość zakończyło przyjęcie na zaproszenie Ambasadora Niemiec.

Wersja polska: http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/11-kultur-dt-minderheit/01-aktuelles/dsd.html

Wersja niemecka: http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/de/11-kultur-dt-minderheit/01-aktuelles/dsd.html

 

21.05.2016 R.  DZIEŃ OTWARTY W AMBASADZIE NIEMIEC

21 maja sześcioro uczniów z naszej szkoły, która jest partnerską szkołą Republiki Federalnej Niemiec wspierało stoisko ZfA (Centralny Wydział  Szkolnictwa za Granicą) w ogrodach ambasady. Michał Kostrzewa, Kasia Burdach, Paulina Żurawska (1an), Julka Chojecka (2aan) oraz Zuzia Wawińska i Wiktoria Czajka (abiturientki) informowali o programie DSD, zachęcając do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły. Stoisko cieszyło się dużą popularnością.

 

09.01.2015 R EGZAMIN USTNY DSD II

9 stycznia 2015 odbył się w naszej szkole egzamin ustny DSD II. Przystąpili do niego uczniowie klasy IV AN. Egzamin składał się z dwóch części – swobodnej wypowiedzi na zadany temat i przygotowanej uprzednio prezentacji. Obu częściom towarzyszyła dyskusja z komisją egzaminacyjną.

W komisji egzaminacyjnej zasiadały trzy nauczycielki naszej szkoły: Pani Betha Knödler ( przewodnicząca), oraz panie Joanna Bożek i Mirosława Chmielewska-Dryszel (egzaminatorki).

Na egzaminie obecni byli obserwatorzy : pan Karl-Martin Everding z ZfA  oraz pan Claas-Dietrich König z Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

Wszyscy nasi uczniowie pomyślnie zdali egzamin ustny na poziomach C1 i B2.

29 czerwca – 19 lipca 2014
STYPENDIA UCZNIOWSKIE ZA GRANICĄ

Od 29 czerwca 2014 r. do 19 lipca 2014 r. dwie uczennice klasy III AN i dwoje uczniów II AN wzięło udział w stypendium organizowanym przez Pädagogischer Austauschdienst.
Zostaliśmy zakwaterowani w rodzinach goszczących w miejscowości Grimma znajdującej się koło Lipska, blisko granicy polsko-czeskiej. Mieliśmy bogato przygotowany program na całe trzy tygodnie; między innymi warsztaty językowe, teatralne i liczne wycieczki. Zwiedziliśmy Drezno, Lipsk, Freiberg, Seiffen. Rodziny niemieckie przyjęły nas z otwartymi ramionami, a partnerzy niemieccy  bardzo się z nami zżyli. Ten wyjazd zwiększył naszą wiedzę o Niemczech i polepszył naszą znajomość języka.
(Zuzanna Wawińska, Wiktoria Czajka)

 

12-14 marca 2014
KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ Z PROGRAMEM DSD

W dniach 12-14 marca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół z programem DSD. Konferencję zorganizował Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), a odbyła się w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Alejach Ujazdowskich. W konferencji wziął udział dyrektor naszego liceum, pan Marek Nocuła, który zabrał głos w sprawie nauczania fonetyki w klasach dwujęzycznych.
O swoich doświadczeniach z DSD i językiem niemieckim opowiedziały absolwentki klasy dwujęzycznej naszej szkoły, Sylwia Jabłońska i Sylwia Kuczyńska, obecnie studentki IV semestru germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśliły ogromne możliwości, jakie daje dyplom DSD i nauka w klasie dwujęzycznej.

 

 

EGZAMIN DSD II

 

Dyplom językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich (Deutsches Sprachdiplom der Kultusminiterkonferenz) jest państwowym egzaminem językowym, oferowanym od wielu lat przez około 80 gimnazjów i liceów w Polsce. Egzamin ten wpisany jest do programu nauczania języka niemieckiego, a uczniowie przygotowują się do niego w ramach zajęć lekcyjnych.

 

W Polsce dyplom ten obejmuje dwa poziomy: poziom A2/B1 (DSD I) oraz B2/C1 (DSD II).

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się dyplom DSD II, a do egzaminu, po którym można go uzyskać, przystępuje rocznie prawie 1000 uczniów, gdyż uznawany jest on za dokument, potwierdzający znajomość języka, wystarczającą do podjęcia studiów w Niemczech. Może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli skorzystać z pobytu stypendialnego na jednej z niemieckich uczelni.

 

Egzamin DSD II odbywa się w publicznych szkołach średnich danego kraju. Szkoły ubiegające się o możliwość uczestniczenia w programie DSD muszą spełniać określone warunki. W trakcie realizacji programu placówki te wspierane są przez państwo niemieckie.

 

Do pracy w polskich szkołach z programem DSD landy delegują na kilka lat niemieckich nauczycieli, którzy wspólnie ze swoimi polskimi kolegami prowadzą zajęcia z języka niemieckiego i przyjmują egzaminy DSD. Szerokiemu programowi językowemu towarzyszą szkolenia dokształcające, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

 

Uczniowie przygotowują się do egzaminu DSD II w ramach programu nauczania języka niemieckiego, wspieranego przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Zentralstelle für Auslandsschulwesen).

 

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego należy do międzynarodowej wspólnoty szkół partnerskich. Od roku 2008 istnieje inicjatywa "Szkoły: partnerzy przyszłości" (Schulen - Partner der Zukunft - PASCH), której szeroka sieć umożliwia dostęp do nauki języka niemieckiego i edukacji, budzi zainteresowanie Niemcami jako krajem i łączy w swych ramach posługujących się językiem niemieckim młodych ludzi na całym świecie. Przed dwoma laty w projekcie tym uczestniczyło tylko 500 szkół, dzisiaj jest ich już 1 420. W Polsce członkami tej inicjatywy jest przeszło 80 szkół, które współpracują z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urzędu Administracyjnego oraz z Instytutem Goethego.

 

Na stronie internetowej www.pasch-net.de nauczyciele i uczniowie mogą znaleźć informacje dotyczące wymian indywidualnych bądź grupowych oraz udziału w projektach międzynarodowych.

 

Dla uczniów naszej szkoły egzamin jest bezpłatny.

 

Do egzaminu DSD II przystępują uczniowie klas maturalnych, którzy posiadają udokumentowane 800 / 1200 godzin nauki języka niemieckiego.

 

Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej, która odbywa się raz do roku, w tym samym terminie na całej półkuli północnej, oraz ustnej, ustalanej indywidualnie dla każdej szkoły w grudniu lub w styczniu.

 

Część pisemna egzaminu:

 

- rozumienie ze słuchu (Hörverstehen) i czytanie ze zrozumieniem Leseverstehen) obejmuje trzy typy zadań: rozumienie globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płyty CD oraz po lekturze tekstu.
- Komunikacja pisemna (Schriftliche Kommunikation) polega na przeprowadzeniu analizy tekstu + grafiki/statystyki, napisania rozprawki oraz wyrażenia własnej opinii na podany wcześniej temat. Wymagane jest kojarzenie faktów, interpretacja, argumentowanie (za i przeciw), wyrażanie opinii, streszczanie informacji.

 

Część ustna egzaminu:

 

- W pierwszej części zdający otrzymuje materiał w postaci mapy myśli, który prezentuje w formie monologu, a następnie odpowiada na pytania komisji.
- W drugiej części zdający prezentuje temat, wcześniej przygotowany przez siebie. Tematyka powinna być kontrowersyjna i zawierać odniesienia do Niemiec. Po prezentacji kandydat odpowiada na pytania komisji.

 

Cztery sprawności językowe (słuchanie, czytanie, komunikacja pisemna, komunikacja ustna) są oceniane równoważnie (4 x 25%).
Część pisemna sprawdzana jest przez niemieckich egzaminatorów w Kolonii. Część ustna jest przeprowadzana i oceniana w szkole. W komisji egzaminacyjnej znajdują się specjalnie przeszkoleni nauczyciele polscy oraz nauczyciel niemiecki.

 

mapa
B2-C1 Modellsatz Nr. 2, LV Texte undAufgaben
B2-C1 Modellsatz Nr. 2, SK Aufgabe
download_B2-C1_MK
download_handreichungenSK
Modellsatz B2-C1 HV Aufgaben