Drukuj

Złoty Jubileusz - Zjazd Absolwentów 2010 r

W miesiącu październiku XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi świętowało 50-lecie powstania szkoły.

W piątek 15 X 2010 r. odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa, na którą zaproszono wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: pan Dariusz Klimaszewski, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pani Dyrektor Kształcenia Ogólnego Krystyna Mucha, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pan Zbigniew Poczesny, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pan Grzegorz Zawistowski, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN w Polsce pani Jana Orlowski, Koordynator Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą RFN pani Eva Aleksandra Busse, Radca Biura do spraw Edukacji Królestwa Hiszpanii pani Nuria Dominguez de Mora, Kierownik Działu Edukacji Muzeum Pałac w Wilanowie pan Piotr Górajec, Kierownik Centrum Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich pan Piotr Kowalik, przedstawiciele Wspólnoty Szkół Czarnieckiego, przedstawiciele naszych zaprzyjaźnionych i partnerskich szkół z Getyngi, Bambergu, Toledo, nasi przyjaciele - uczestnicy powstania warszawskiego i wielu innych.

W przemówieniach zaproszeni goście podkreślali wkład szkoły w budowaniu więzi pomiędzy Polską a Europą i jej interesującą, idącą z duchem czasów, ofertę edukacyjną przy jednoczesnym przywiązaniu do tradycji i wychowania patriotycznego.

Po oficjalnych wystąpieniach, dyrektor szkoły pan Marek Nocuła przybliżył profil ucznia Czarniecczyka na przestrzeni 50 lat. Ostatnim akcentem uroczystości było ogłoszenie wyników rywalizacji o szable hetmańskie. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 36 nominowanych.

Szable Hetmańskie otrzymali:

  •     absolwent XLVI LO - pani Małgorzata Nogańska i pani Iwona Kostka,
  •     były nauczyciel (pracownik) szkoły - pani Jolanta Śliwińska i pani Danuta Stępniak,
  •     aktywny zawodowo nauczyciel (pracownik) szkoły - pan Dominik Korytkowski,
  •     zasłużony rodzic - pan Andrzej Figórski,
  •     przyjaciel szkoły - pan Andrzej Rumianek i pan Tomasz Szajewski.

Całą uroczystość uświetniła muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu ucznia naszej szkoły Adama Boguckiego oraz wiersze poświęcone kompozytorowi.

Następnego dnia, 16 X 2010 r. w ramach obchodów jubileuszowych odbył się zjazd absolwentów XLVI LO. Po mszy świętej w kościele św. Faustyny absolwenci złożyli wieńce na grobach nieżyjących dyrektorów. Spotkanie oficjalne rozpoczęto wystrzałem z muszkietów i przekazaniem symbolicznych kluczy do szkoły byłej dyrektor pani Jolancie Śliwińskiej. Po inauguracji zjazdu absolwenci i nauczyciele naszego liceum spotkali się w grupach i w przyjaznej atmosferze wspominali wspólnie spędzone lata.

Za pięć lat znowu się spotkamy!

 

 

Drukuj

Zjazd Absolwentów 2007

Zjazd absolwentów XLVI LO, który odbył się 20 stycznia 2007 r. w siedzibie szkoły, wspominać będą wszyscy, bo jest co wspominać! Atmosfera, rozmowy, uśmiechy, zaskoczone mile twarze na stałe zapiszą się w pamięci uczestników spotkania.
Zjazd rozpoczął się o godz. 10:00 uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Faustyny na Bródnie, podczas której obecni uczniowie liceum przekazali sztandar szkoły absolwentom. Po mszy świętej wybrani absolwenci złożyli na grobach byłych dyrektorów szkoły W.Rydzewskiego i S.Pyrka wiązanki kwiatów, będące wyrazem szacunku i wdzięczności za wspólnie spędzone lata.

Wystrzałem armatnim o godzinie 11:00 przed budynkiem szkolnym dyrektor XLVI LO pan Marek Nocuła rozpoczął oficjalną część spotkania absolwentów. Przybyli na uroczystość zaproszeni goście zwiedzali szkołę, a w niej korytarze, klasy, przypominając sobie dawne lata spędzone w szkole, odświeżając zapomniane już znajomości, dzieląc się przeżyciami i wspomnieniami wspólnie przeżytych dni. Spotykali się w szkolnych ławach z dawnymi znajomymi, przyjaciółmi i ukochanymi profesorami. Czas pobytu w szkole absolwentom umiliły uroczystości, które rozpoczęły się o godz.12:30 w szkolnej sali gimnastycznej. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz dzielnicowych, oświatowych, jak również byli dyrektorzy i nauczyciele.

Część oficjalną rozpoczęło przekazanie uczniom liceum sztandaru szkoły, który na czas zjazdu, znajdował się pod opieką absolwentów. W krótkich przemówieniach do swoich uczniów obecnych i byłych zwrócili się dyrektor liceum pan Marek Nocuła i poprzedni dyrektor szkoły pani Jolanta Śliwińska. Głos zabrali również przedstawiciele władz dzielnicowych i grona pedagogicznego.
Część artystyczną wypełniły występy absolwentów-członków szkolnej grupy wokalnej "Czarno Biali" (Marty Kazimierczuk, Mariusza Podbielskiego i Michała Jastrzębskiego) oraz kabaretu szkolnego "Osmolona gęś" (Moniki Czerkawskiej i Piotra Maciątka), wprowadzając zebranych w dobru humor i wywołując uśmiech na ich twarzach.

Uroczystość zakończył pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu grupy 'Realtai". W przyjaznej i radosnej atmosferze przy poczęstunku i dźwiękach muzyki płynącej ze szkolnego studia radia internetowego upłynął absolwentom ten szczególny dla nich dzień. We wspomnieniach zostanie on na dłużej aż do następnej tak wyjątkowej chwili, czyli do zjazdu wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły na 50-lecie istnienia XLVI LO. Już teraz czujcie się zaproszeni.

Anna Olszanicka

 

absolwenci2007 1 absolwenci2007 2 absolwenci2007 3 absolwenci2007 4