Drukuj

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 

w roku szkolnym 2020/21

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - p. Dagmara Solińska

Zastępca - p. Marzena Toton

Skarbnik - p. Marzena Berlińska

Sekretarz – p. Konrad Kulesza

 

NUMER RACHUNKU

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego:

05 1090 1841 0000 0001 3123 0697

(w opisie prosimy umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę)