Drukuj

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 

XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 

w roku szkolnym 2019/20

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca - p. Monika Przyborek

Zastępca - p. Dagmara Michalik-Solińska 

Skarbnik - p. Agnieszka Ornat

Sekretarz - p. Ewa Goleń 

Członkowie RR - p. Beata Seweryn, p. Konrad Kulesza, p. Dariusz Gapys

NUMER RACHUNKU

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego:

05 1090 1841 0000 0001 3123 0697

(w opisie prosimy umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę)