Drukuj

DPEE

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2018/2019

21.09.2018 R.  AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Akcja –segregacja! 2x więcej, 2 x czyściej” to hasło jubileuszowej 25 edycji akcji „Sprzątanie świata” ogłaszanej przez fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna edycja miała na celu promowanie wsparcia segregacji odpadów na terenach gmin.

Uczniowie klas I bm oraz III bm pod opieką wychowawców: A. Nazdrowicz i A. Dolińskiej czynnie uczestniczyli w akcji. Zgodnie z założeniami akcji obszar objęty działaniami to Lasek Bródnowski - rejon znajdujący się w najbliższym otoczeniu, na terenie lokalnej gminy.

 

 

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2017/2018

21.05.2018 R.  W OGRODZIE BOLTANICZNYM

 

W dniu 21 maja uczniowie kl. II BM pod opieką nauczyciela biologii A. Dolińskiej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Warsztaty były kolejnym punktem realizowanego w szkole Programu Edukacji Ekologicznej.

Zajęcia obejmowały prezentację multimedialną, samodzielne przygotowanie i obserwację preparatów mikroskopowych oraz wycieczkę ,której celem było zapoznanie się z różnorodnością flory Ogrodu Botanicznego.

 

 

27.10-16.11.2017 R.  DPEE

 

I. Pokaz edukacyjny

Uczniowie klas I BM oraz II BM uczestniczyli w pokazach edukacyjnych o tematyce ekologicznej zorganizowanych w IMAX Sadyba w ramach realizacji Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej. Dnia 27.X.2017 r. kl. I BM pod opieką p .B. Mrozowskiej uczestniczyła w pokazie pt. „Pod taflą oceanu” dotyczącym funkcjonowania i zagrożeń ekosystemów wodnych. 20.X.2017 r.. kl. II BM pod opieką p. A .Dolińskiej realizowała zagadnienia dotyczące procesów bioróżnorodności ekosystemowej oraz gatunkowej przedstawione na przykładzie wybranych ekosystemów - pokaz „Galapagos. Cud natury”.

 

II. Warsztaty „SMOG” oraz „W zgodzie z naturą”

W ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek w związku z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej zostały przeprowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” warsztaty. W warsztatach pt. ”Smog” uczestniczyli uczniowie kl. II B. Warsztaty odbyły się 10.XI.2017 r. Klasy I BM oraz II BM w dniu 16.XI.2017 uczestniczyły w warsztatach „W zgodzie z naturą”.

 

Koordynator DPEE – p. A. Dolińska

 

 

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2016/2017

 

10-17.06.2016 R. DPEE

Dnia 10.06.2016 i 17.06.2016 dzięki środkom pozyskanym w ramach Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej mieliśmy możliwość udziału w lekcji pt. „Surowce mineralne Polski z uwzględnieniem kopalin stosowanych w energetyce” i warsztatach „Rozpoznawanie skamieniałości”.

A to nasze zdjęcia, które obrazują jak przez zabawę z eksponatami zdobywaliśmy wiedzę.

Opiekun grupy – p. Marek Kowalczyk

 

 

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2014/2015

 

 

17.05.2016 R.  DZIELNICOWY KONKURS EKOLOGICZNY

 

W ramach realizowanego przez naszą szkołę Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej uczniowie kl. I i II wzięli udział w Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym ogłoszonym przez Burmistrza Gminy Targówek, organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek. Dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych   została stworzona kategoria konkursowa „Ekologia na wesoło” – tekst satyryczny z przesłaniem ekologicznym. W ramach eliminacji wewnątrzszkolnych została wyłoniona praca ucznia kl. IB  Bartosza Kota. 17 maja odbył się konkurs na szczeblu dzielnicowym.

W wyniku eliminacji konkursowych Bartosz Kot uzyskał I miejsce.

Koordynator DPEE – p. Anna Dolińska

 

 

02-03.06.2015 R.  DPEE – WARSZTAT W DZIKĄ STRONĘ

Młodzież klas IBM i IID pod opieką nauczycieli p. A. Michałowskiej i p. M. Kowalczyka uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w ramach realizacji harmonogramu działań DPEE. Warsztaty pod tytułem "W dziką stronę " odbyły się 2 i 3 czerwca w rejonie Lasku Bródnowskiego i obejmowały bloki tematyczne:

- ćwiczenia dźwiękowe kształtujące spostrzegawczość foniczną "Mapa dźwięków" i "Las ślepców"

- ćwiczenia dotykowe na doświadczanie faktur lasu, czyli szlak zmysłów " Znajdź wśród drzew swojego przyjaciela"

- ćwiczenia wzrokowe i trening uważności "Podążanie za przyrodniczymi inspiracjami"

- gry ruchowe "Trójkąty, czyli ekosystemy"

- ćwiczenia akustyczne "Naturalna kartka pocztowa"

Koordynator DPEE – p. Anna Dolińska

 

02.12.2014 R.  DPEE


W ramach Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej, który jest realizowany pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek uczniowie kl. II bm zaangażowani w realizację przewidzianych na rok szkolny 2014/2015 działań uczestniczyli w pokazie edukacyjnym. Młodzież pod opieką szkolnego koordynatora projektu p. A. Dolińskiej wzięła udział w pokazie odbywającym się w IMAX CINEMA pt.: „Galapagos. Cud natury”.
Koordynator DPEE – p. Anna Dolińska

 

 

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2012/2013

12 czerwca 2013
DPEE - UDZIAŁ W POKAZIE EDUKACYJNYM

Uczniowie kl.IIc pod opieką nauczycieli: p. Anny Dolińskiej i p. Marka Kowalczyka uczestniczyli w kolejnym etapie realizacji Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej wg harmonogramu działań zaplanowanych na rok szkolny 2012/2013 w porozumieniu z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska .Zajęcia o charakterze pokazu edukacyjnego o tematyce ekologicznej odbyły się w IMAX Warszawa.

Koordynator DPEE w XLVI LO - p. Anna Dolińska

            

9 listopada 2012
DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W XLVI LO

W dniu 9 listopada 2012 r. uczniowie kl. II c pod opieką nauczycieli A. Dolińskiej i M Kowalczyka uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych realizowanych we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zajęcia były elementem Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej i obejmowały projekcję filmu "Arktyka 3D" oraz warsztaty edukacyjne, które poprowadził pracownik Wydziału Biologii UW.

Motto warsztatów: Zobacz piękno polarnych krajobrazów i wyrusz w niesamowitą podróż do jednego z najbardziej odległych i spektakularnie pięknych miejsc na świecie!

Opiekunowie DPEE: p. Anna Dolińska i Marek Kowalczyk

  

14 września 2012
SPRZĄTANIE ŚWIATA - XLVI LO

"Sprzątanie świata" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę "sprzątania świata" sprowadziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji "Sprzątanie Świata-Polska".
Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy; młodzieżą, dorosłymi, wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska wyruszamy do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątamy. To nasza wspólna lekcja ekologii.

W tym roku w akcji uczestniczyli uczniowie z klasy II c pod opieką nauczycieli Anny Dolińskiej i Marka Kowalczyka.


 


DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (DPEE) ROK 2011/2012

Wzorem ubiegłego roku szkolnego XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im S. Czarnieckiego w Warszawie realizuje we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy realizuje Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej (DPEE).
W działania związane z realizacją programu zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele: pani Anna Dolińska i pan Marek Kowalczyk.
Jednostki współpracujące to: Fundacja "Nasza Ziemia", Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Cinema City oraz Orange IMAX Warszawa

Ogólne założenia programu

Program edukacji ekologicznej przeznaczony jest do realizacji w klasach 1-3 liceum ogólnokształcącego i stawia sobie za cel wspieranie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli w zakresie ekologii.
Edukacja ekologiczna powinna przede wszystkim uświadamiać młodzieży zagrożenia środowiska przyrodniczego występujące w miejscu zamieszkania i na świecie oraz powinna budzić szacunek do przyrody. Zakłada się, że uczniowie uczestniczący w programie będą potrafili dostrzec, opisać i wyjaśnić związki zachodzące pomiędzy środowiskiem a człowiekiem oraz dokonają analizy relacji między antropopresją a stanem środowiska. Istotne jest również to, aby młodzi ludzie nabyli umiejętność organizowania i podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym gospodarstwie domowym, oraz aby przestrzegali zasad ładu i porządku w miejscach publicznych. W programie uwzględniono zadania szkoły wynikające z podstawy programowej, a mianowicie:

- tworzenie warunków pozwalających integrować różne dziedziny wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju;
- umożliwienie prowadzenia badań w terenie


Treści przewidziane do realizacji został ujęte w następujących blokach tematycznych:


1. Gospodarka odpadami.
2. Gospodarka wodna.
3. Ochrona przyrody, w tym ochrona roślin i ochrona zwierząt.
4. Ochrona środowiska - woda, gleba, powietrze, środowisko akustyczne, promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne.
5. Człowiek w środowisko.

Realizacja założonych celów powinna ułatwić "ekologiczne reformowanie świata", zwłaszcza w odniesieniu do ludzi.

O zachowanie postaw odpowiedzialnych wobec przyrody nawołuje też wielki Polak Jan Paweł II w słowach:
"Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ziemię ..., niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi"

 

Rok szkolny 2011/2012

Akcja "Sprzątanie Świata 2011"

Od wielu lat uczniowie XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Warszawie biorą udział w akcji "Sprzątanie Świata" ogłaszanej w Polsce cyklicznie przez Fundację Nasza Ziemia realizującą założenia międzynarodowej kampanii "Clean Up the World".
W tym roku do akcji włączyło się nasze liceum w dniu 16 września w ramach Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej. We współpracy z koordynatorem działań - Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek - ustalony został termin i rejon przeprowadzenia akcji. Uczniowie klas I sprzątali obszar Lasu Bródnowskiego.

Założeniem programowym akcji jest usuwanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Działalność taka przyczynia się więc do lokalnego uprzątnięcia zalegających śmieci oraz likwidacji dzikich wysypisk szpecących krajobraz najbliższego otoczenia. Są to jednak tylko metody usuwania skutków a nie przyczyn. Ważnym aspektem przeprowadzania takich akcji jest kształtowanie pozytywnego nastawienia do otaczającej przyrody. Przedsięwzięcie uświadamia ludziom konieczność dbania o jej stan. Ponadto wskazuje, że istnieje możliwość podejmowania działań w mikroskali nie wymagających zaangażowania organów samorządowych. Wzrost świadomości ekologicznej jest pespektywą dla całego społeczeństwa.

Program edukacyjny


W listopadzie 2011 r. uczniowie klasy II b' wzięli udział w programie edukacyjnym zorganizowanym przez Cinema City Poland Sp.z.o.o. obejmującym: wykład, warsztaty i projekcję filmową. (Kino Orange IMAX Warszawa, ul. Powsińska 31)

W ramach programu młodzież uczestniczyła w dwóch spotkaniach o charakterze warsztatowym, które miały na celu przygotowanie młodzieży do projekcji filmowej pt.: "Pod taflą oceanu" 3D.
Założeniem programu było wykazanie konieczności ochrony środowisk naturalnych na przykładzie dość stabilnego na pierwszy rzut oka ekosystemu czyli wód oceanicznych. Okazuje się, że przedstawione ekosystemy są pod silnym wpływem antropogenicznym o charakterze bezpośrednim lub pośrednim. Skala zmian jest już na tyle duża, że przybiera formę zauważalnych zjawisk.


SZKOLNY KONKURS "AKCJA EGREGACJA"

Dnia 26 kwietnia 2012 r. jury w składzie: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Anna Sałata, wicedyrektor XLVI LO p. Małgorzata Muter, koordynator konkursu p. Anna Dolińska i nauczyciel geografii p. Marek Kowalczyk oceniło prace złożone na szkolny konkurs ekologiczny "Akcja segregacja".

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce - ALEKSANDRA KALICKA
II miejsce - ANETA SYTA
III miejsce - NATALIA SYKA
IV miejsce - PAULINA ROGULSKA

A oto zwycięskie prace konkursowe:

GRA MIEJSKA NA TARGÓWKU

Dnia 18 czerwca 2012 roku uczniowie XLVI LO wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez nauczycieli naszej szkoły p. Annę Dolińską i p. Marka Kowalczyka. Zespoły zmagały się z zadaniami terenowymi dotyczącymi problematyki ekologicznej. Program rywalizacji zespołowej został opracowany i zrealizowany we współpracy z organizacją "Źródła" i Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Fotograficzna relacja: